Rejestracja

Opłata za udział w konferencji:
395 zł dla zrzeszonych w PFSZN
450 zł dla niezrzeszonych
osoba towarzysząca na bankiecie – 250,00 zł/os.

Należność należy przelać do 15 września 2013r na konto bankowe SZN Trójmiasto
ING Bank Slaski
21 1050 1764 1000 0090 6439 6022

Formularz zgłoszeniowy do druku

 

Organizatorzy


Sponsorzy


Patronat honorowy
Patroni medialni